torsdag 28. juni 2012

Sommarrydding

Eg plar alltid rydde litt i papirbunkane, permane og skuffene mine på slutten av skuleåret. Makuleringbunken er som regel stor, og kvart år står eg ved maskina og tenkjer kvifor i all verda gjer eg ikkje dette etterkvart...

Medan eg rydda i skuffa, oppdaga eg stadig vekk ein del småting som strengt tatt ikkje hadde trenkt å liggje der. Eg har sjølvsagt naturlege ting som kalkulator, gradskive, blyantar, kvessarar, viskelær, bindersar og så vidare. Og så fann eg dette:


Nokre av tinga kan eg forstå, som lypsyl, tyggis og batteri. Eg er litt meir undrande til den knekte glasstaven, klinkekulene, 4H-pinen, tantrixbrikka og ikkje minst sjetongen... Eg er ein tingsamlar, så det hopar seg ofte opp med slike småting. Men kor kjem det frå, alt saman? Og eg har ikkje hjarte til å kaste det heller, så det hamna opp att i skuffa... Neste år tek nok rydding av skuffa endå lenger tid!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar