tirsdag 15. mai 2018

Torbjørn Moen: Dagene med Karlamandra

Torbjørn Moen har heilt tydeleg sansen for det å utfordre tankane våre på kva som er mogleg. I "Dagene med Karlamandra" er det mange snodige hendingar, og sjølv om lesaren ganske raskt får gode hint om kva som eigentleg skjer, er det spennande å følgje hovudpersonen Gunnar si reise gjennom ukjent terreng.

Gunnar vaknar opp aleine i eit telt midt i skogen. Han anar ikkje kor han er, men legg ein plan for å kome seg heim. På vegen møter han Karlamandra, som vert vegvisar inn til den store byen. Han oppdagar også at bestekameraten Tobias er fange hos ein slags "mafiagjeng" som har teke kontroll over Oslo sentrum.

Gunnar og Karlamandra bestemmer seg for å befri Tobias, noko som krev stor grad av både mot og list. Undervegs har Gunnar mareritt kvar natt, og det er den same draumen som vert spelt om att og om att. Han undrar på kva den kan bety, og erfarne lesarar kan pusle draumen saman med dei andre hinta som vert gitt i teksten, og finne ut mysteriet bak Gunnar si merkelege historie.

Mange lesarar vil etter kvart forstå korleis teksten vil ende, men slutten er likevel finurleg og set historia i eit nytt perspektiv. Boka passar godt for ungdom seint på mellomsteget og i ungdomsskulealder.