torsdag 13. november 2014

1920 - 1957 - Jon Ewo

Kva om historia hadde utvikla seg heilt annleis enn den gjorde? Kva om unionen med Sverige ikkje vart oppløyst, men at svenskane tvert om tvang Norge inn under eit diktaturstyre. Kva om nazistane vann 2. verdskrigen?

I boka 1920 møter vi hovupersonen Håkon, som er amatørboksar og prøver å halde motet opp i eit Norge styrt av Sverige. Landet er eit diktatur. Svenskane har funne olje i nordsjøen, og lar norske kriminelle og politiske fangar jobbe som slavar på plattformane.

Håkon si søster sit som politisk fange på Akershus festning, og Håkon legg ein plan for å få henne fri.

Boka er svært spennande, og det er interessant å sjå for seg eit Norge med ei annleis historie. Eg trur vi har godt av å tenke at ting faktisk kunne vore annleis, og at det ikkje er sjølvsagt at Norge er eit fritt land!

Også boka 1957 er utfordrande for fantasien. Hovudpersonen i boka, Monika, er sett fram som eit ideal for norske jenter. Ho deltek i propagandafilmar og er i det heile begeistra for Stor-Germania, der Norge er ein av fleire statar. Heilt sidan nazistane vann 2. verdskrigen og Hitler vart drept i eit attentat i 1941, har Norge blitt styrt av Heinrich Himmler. Monika kallar han for "onkel", og vegen framover er allereie lagt. Ho skal utføre sine plikter for den germanske staten! Det er berre ein liten månad til ho skal bli forlova med Erik, ein SS-soldat utvalgt av Himmler.

Men så møter ho motstandsguten Hans. Han snakkar om andre haldningar, og eit anna Norge, og klarar å så tvilen i Monika. Finst det skuggesider ved det norske SS-styret?

Monika begynner å nøste opp i si eiga fortid, og finn ting som endrar heile hennar verd.

Bøkene 1920 og 1957 er fantasitriggarar, samtidig som dei fortel spennande og actionfylte historier.

mandag 10. november 2014

Selma & Louise - Camilla Otterlei

I boka "Selma & Louise" møter vi kusinene Hildegard og Selma, som på kvar sin måte kjenner seg litt utanfor. Saman utfordrar dei mødrene sine, og legg ut på ein road trip for å ordne opp i alvorlege problem. Turen vert ikkje heilt som dei har planlagt.

Dette er ei ganske kort og lettlest ungdomsbok, der den indre reisa hos hovudpersonane er vel så spennande som den ytre. Jentene er også prega av ungdommeleg impulsivitet, og er ikkje så opptekne av å dobbeltsjekke fakta før dei handlar. Dermed går ting litt over styr.

Språket er tidvis litt røft.

fredag 7. november 2014

Haustmorgonlyset

Det er få ting som er så vakkert som lyset tidlege haustmorgonar. Etter at regnskyene drog sin veg, og berre lette fjørskyer vart liggande att, har lyset fått ein ny sjanse til å vise seg fram. Og det er eit vakkert skodespel naturen har å by på slike morgonar!


Første time har begynt, og skulen ligg bada i sollys.


Desse bileta er frå torsdag morgon.


Vegetasjon på utsida av Suldalshallen.


På veg heim frå jobb var det eit tynt skylag som sløra sola, og slapp gjennom eit mjukt lys over landskapet.


Soloppgong i dag tidleg. Litt meir skyer, og dermed eit endå meir spektakulært lysshow!