tirsdag 28. mars 2017

Torbjørn Moen: Mannen i prøverommet

Dette er den andre boka om kameratane Truls og FX. Også denne gongen rotar dei seg bort i dei mest utrulege eventyra.

FX har det med å bestille alle slags merkverdige ting og maskiner frå utlandet, og denne gongen har han bestilt ei tidsmaskin via internett. Truls har ikkje noko tru på at den vil verke, og trykker på knappen for å bevise det. Det skulle han ikkje gjort...

Ikkje lenge etter finn han seg sjølv på golvet i eit prøverom, og han har vanskar med å kjenne att personen som kikkar tilbake på han frå spegelen. Til slutt må han innsjå at han ser på seg sjølv, 35 år eldre enn då han stod opp om morgonen.

Ikkje lenge etter det igjen har han ein framtidsmobil i lomma, eit heilt kobbel med securitasvakter etter seg og eit einaste ynskje i tankane: Å kome seg heim att.

Torbjørn Moen har endå ein gong teke oss med på ei humoristisk og halsbrekkande reise inn i fantasien, og boka er velkomponert og spennande. Dessutan er avslutninga ein god prikk over i-en!

Denne boka trur eg vil treffe aller best i aldersgruppa 12-15 år.

Pia Strømstad: Do - ei stinkande reise gjennom bæsjens historie

Korleis gjekk dei på do i middelalderen? Hadde Ludvig 14. gulldo, eller korleis var tilstandane på den fronten på Versailles? Kva gjer du om du må på do i eit romskip? Eller i 50 kuldegrader på Sørpolen?

Alle desse spørsmåla, og mange fleire, får du svar på i denne nye faktaboka for barn. Her er ingen trivia for ekle til å skrive om!

Visste du for eksempel at i middelalderen var det vanleg å bruke bæsj som våpen i krig? Eller at vikingkongen Olav Tryggvason fekk laga ein av dei lengste utedoane i verda - med 22 hol i to rekkjer mot kvarandre? For soldatane hans var det nok ein sosial happening å gå på do!

Dette, og mykje meir, kan du altså lese om i boka "Do". Tekstane er informative og lettleste, og humoristisk illustrert av Flu Hartberg. Eg tippar denne boka vil bli ein sikker vinnar på fleire av årsstega på barneskulen...

mandag 27. mars 2017

Lars Mæhle: Jag är supermann

Gjennom fem separate noveller fortel Lars Mæhle om ulike hendingar som skjer i løpet av den same dagen på Sunndalsøra. Vi vert kjend med ein gjeng ungdomar frå same bygda, det er somarferie og dei er opptekne med heilt ulike ting.

Nokre er på leit etter ei svensk jente som visst nok skal vere komen til bygda. Andre prøver å snike seg unna somararbeidet, og endar opp som besøksvenn på aldersheimen. Nokre har kome til bygda for å komme unna eit belasta miljø, medan andre har rømt frå krigen og er i ferd med å starte eit nytt liv.

Ungdomane kryssar kvarandre sine vegar, og vi vert på den måten kjende med dei både frå innsida, når dei har synsvinkelen, og frå utsida i dei andre sine forteljingar. Og heile vegen er kjærleiken, i ulike former, ei drivkraft som dreg historiene vidare.

Lars Mæhle skriv som alltid godt, men dessverre er det mykje banning i teksten. Dette øydelegg ein del for ei elles velkomponert og interessant bok.


mandag 13. mars 2017

Marit Kaldhol: Z for sorry

Det er ikkje alltid å så lett å vekse opp, og skulle stå på eigne bein. Susan er ferdig på ungdomsskulen, og flyttar til byen for å gå på danselinja på vidaregåande. Ho vil så gjerne fri seg frå fortida, men fortida fylgjer etter henne, og det er ikkje sikkert at ein ny start = ein god start.

Vi fyljer Susan gjennom den første hausten i byen, gjennom to parallelle forteljingar. Den eine forteljinga er lagt til ein dag på sjukehuset eit stykke ut på hausten, og den andre forteljinga fyljer henne gjennom møtet med klassen og korleis ho opplever desse vekene i byen.

Heile vegen får vi glimt tilbake i tid, og vi får gradvis vite kvifor Susan så gjerne vil vekk.

Marit Kaldhol har skrive endå ei god ungdomsbok, med fokus på eit viktig og sårt tema. Det er nok mange som kan kjenne seg att i i alle fall delar av boka!