mandag 3. juli 2017

Jessica Shiefauer: Når hundene kommer

"Når hundene kommer" er eit intenst drama på to frontar: For det første handlar det om Isak og Ester, som innleiar eit forhold på starten av sommaren. Kjærleiken er godt skildra, og vi fyljer utviklinga i forholdet tett.

For det andre handlar det om Anton, Isak sin veslebror. Medan Isak er oppteken av Ester, legg verken han eller nokon andre merke til at Anton er på veg inn i noko han snart vil miste kontrollen over. Noko som vil endre liva til alle personane i boka på ein drastisk måte.

Schiefauer tek utgangspunkt i hendingar som skjedde i hennar eiga heimbygd då ho var ung, og skildrar godt korleis tilfeldige hendingar kan leie oss inn på ukjente og nye stiar - på både godt og vondt. Og det er særleg det vonde som pregar forteljinga i "Når hundene kommer".

Det er ei gripande og sterk historie, og det er ikkje så merkeleg at boka vart kåra til årets svenske barne- og ungdomsbok i 2015!