torsdag 6. desember 2012

Dikt for dagen: Steinen


(Tekst: Ane. Foto: Ole Jørgen)

På sporet av jula

Ein liten svipptur ut i gangen utanfor arbeidsrommet mitt, og eg kan allereie sjå svært tydelege spor som leier framover mot julehøgtida!

Hjarte:


Fleire hjarte, framfor vindauge som viser vakkert vinterlandskap, bada i sol:


Endå fleire hjarte! (Kor mange hjarte kan du finne på bildet?)


Kongler i snor pyntar opp eit vindauge mellom to korridorar:



Ein og annan forvilla turist:


Og endå fleire hjarte, på dei kvite trea i hallen oppe.


Og viss eg i tillegg kunne formidla ein del av den lukta som ofte kjem sivande innover gongane, anten frå skulekjøkenet eller SFO, så hadde du garantert kome i julestemning (viss du då ikkje er det frå før...)

tirsdag 4. desember 2012

Dikt for dagen: Avslutning

Vi har i haust jobba mykje med diktskriving i 9A, og i løpet av dei vekene vart det skrivne mange flotte elevdikt. Under her kan du lese eitt av dei, og forhåpentlegvis får eg anledning til å presentere fleire av dikta seinare. Den som lever får sjå! Og vi begynner like godt med avslutninga:


(Tekst: Marcus, Foto: Ole Jørgen)

mandag 3. desember 2012

Eit rosa innlegg

Kunden har alltid rett, som det heiter, og den som skriv må alltid tenkje på mottakarane. Sidan eg håpar at ein del av ungdomane mine skal lese bloggen, så prøvar eg sjølvsagt å ha med ting dei kan interessere seg for innimellom. Og kva er det ungdom er interessert i, som hittil har vore mangelvare på denne bloggen? Ja, nettopp: Shopping!

Eg skal sjølvsagt ikkje prøve å ta opp konkurransen med alle rosabloggarane der ute, men i eit desperat forsøk på å gje ungdomane det ungdomane vil ha, kjem her eit bilde frå dagens shoppingtur på Sand. Eg skal ikkje seie kor mykje tid eg brukte på handlerunden (Sidan eg forstår at tidsaspektet ikkje er så viktig for dei som er inne i gamet), men eg vil jo gjerne vise fram det eg fann:


 Rimi, altså! Dei har det meste!

SÅ, KVA SYNS DE? (Det betyr: Hva syns dere?)