lørdag 27. mai 2017

Sara Kadefors: Billie - Avgang 9.42 til mitt nye liv

Billie er kalla opp etter Billie Jean, fordi Michael Jackson er mora sin favorittartist. Mora er sjuk, og Billie har lenge måtte teke ansvar for både seg sjølv og mora. Reglar har det vore lite av.

Til slutt vert mora så sjuk at ho ikkje lenger kan ha omsorga for henne, og ho må reise frå Stockholm til ein fosterfamilie i den vesle staden Bokarp. Familien Persson tek imot henne med opne armar, og gir henne ein stabil kvardag. Likevel er det eit eller anna som ikkje er heilt som det skal vere i den nye heimen, og Billie bestemmer seg for å finne ut kva som er i vegen.

Som person er Billie av den opne, positive og nyfikne typen, og bestemmer seg for at ho skal gjere det ho kan for å passe inn i det nye livet. Dermed vert ikkje boka om Billie ei slik "problembarn-som-ikkje-passar-inn-i-ny-familie"-bok, og det er heller ikkje bagasjen, eller mangelen på bagasje, ho har med seg som set premissane for handlinga. Ho får seg fort vener, sjølv om der etterkvart sjølvsagt vert litt gnissingar når hierarkiet i ungdomsmiljøet vert endra på.

Denne første boka i serien om Billie er ei positiv og artig bok, og tek opp ulike tema på ein ærleg, nyfike og realistisk måte. Det er absolutt ei bok det er verdt å få med seg!

onsdag 10. mai 2017

Eric Elfman/Neal Shusterman: Edisons kjeller

Dette er bok nummer to i Accelerati-triologien, og den vitskaplege galskapen frå bok nummer ein, "Teslas loft", fortset med uforminska styrke! Her står den eine meir fantasifulle oppfinninga etter den andre i kø. Hovudpersonane har sitt fulle hyre med å leite opp dei tapte oppfinningane, samtidig som dei må kjempe mot kyniske medlemmer av den hemmelege foreininga Accelerati.

Oppbygginga av historia er like intens som den første boka, og forfattarane får dei ulike hendingane til å passe fint saman. Boka gir fritt spelerom for fantasien, og det verkar som skribentane har kosa seg når dei dikta opp dei ulike fantastiske innretningane og korleis dei påverkar omgjevnadane.

Bøkene utfordrar den allminnelege måten å tenkje fysiske lover på, samtidig som det psykologiske spelet hovudpersonane mellom, og det presset dei møter frå omgjevnadane, gjer dette til ei spennande bok å lese!

Eg tenkjer boka er retta mot aldersgruppa 12-15 år, men også eldre lesarar vil ha glede av å tre inn i Elfman og Shusterman sitt univers!