lørdag 14. april 2018

John Green: Skilpadder hele veien ned

Aza Holmes har ei god venninne. Ho har ei mor som er glad i henne, ein far som døydde då ho var lita og ein barndomsvenn som plutseleg kjem inn i livet hennar att. Ho går på skule, og får gode resultat. Og ho køyrer rundt i bilen Harold. Ytre sett er ho ei vanleg tenåringsjente, men når vi flyttar oss inn i tankane hennar, forstår vi raskt at ho har ein del utfordringar.

Aza er livredd for mikrobar, og tankane på bakteriar, infeksjonar og alvorlege sjukdomar trekkjer henne inn i tankespiralar ho ikkje klarar å stoppe. Livet hennar er styrt av den indre frykta. Tankane leier henne til å gjere heilt absurde ting, og til slutt fører dei henne ut til randa av katastrofe.

Venninna Daisy har ikkje eit heilt enkelt liv, men stiller heile vegen opp for Aza. Ho får ut frustrasjonane ved å skrive star wars fan-fiction, der ho gir den eine rollefiguren alle Aza sine negative eigenskapar.

Faren til barndomsvennen Davis er forsvunnen, og Aza og Daisy forsøker å finne han. Sjølv er Davis ikkje sikker på om han ynskjer at faren skal bli funnen. Samtidig vert Aza og Davis forelska i kvarandre, men kva skal ein gjere når alt ein klarar å tenkje på medan ein kysser, er alle dei millionar av mikroorganismar som finst i spytt?

John Green har med boka "Skilpadder heile veien ned" skrive ei intens bok om tvangstankar og irrasjonell frykt. Dei psykiske utfordringane til Aza pregar forteljinga. Også Davis sin far, som forsvinn etter korrupsjonsanklagar, har sine absurde sider. Han testamenterer til dømes heile formua til ei øgle.

Den amerikanske forfattaren har fått eit stort publikum, både blant ungdom, men også ein del vaksne lesarar. Det er lett å forstå kvifor! Her er det djup psykologisk innsikt, blanda med kvardagutfordringar og absurde handlingar. Eg trur nok at også denne boka vil slå an i målgruppa!