tirsdag 12. juni 2012

Høsten - ein dystopi

Ei temmeleg fersk og spennande bok frå Cappelen har fått namnet "Høsten", og det er ein ganske dekkjande tittel for innhaldet. Boka handlar nemleg nettopp om haust. Ikkje i den tradisjonelle meininga, som årstida haust. Det er heller snakk om ein mangeårig tilstand, der verda rett og slett visnar, dyra døyr og menneska vert ramma av ein mystisk og svært dødeleg sjukdom. Etterkvart går dei tom for medisinar, og menneska er utan håp i møte med undergongen.

I denne situasjonen rømmer ein far saman med dei to små døtrene sine ut til ei aude øy, der dei tek tilflukt i ein bunker frå krigen sine dagar. Mora er lege, og vert att i byen for å hjelpe dei sjuke.

Boka startar nesten seks år etter den store katastrofa. Endå er verda vissen, og Fride og Nanna, som jentene heiter, er blitt henholdsvis seks og tolv år gamle. I seks lange år har dei levd i skjul i bunkeren, og levd på eit matlager foreldrene bygde opp då dei første teikna til sjukdomen dukka opp.

Jentene er mektig leie av å vere innestengt i bunkeren heile tida, og ynskjer å komme ut i frisk luft. Ein dag snik dei seg ut, og faren kjem etter. Dei vågar seg opp, men er redde for å bli oppdaga. Likevel tør borna håpe på ein betre kvardag, med fisking på fjorden og leik på øya.


Men så skjer det utenkjelege... Søstrene oppdagar at dei er nesten tomme for mat, og i tillegg vert faren sjuk. Dei to må reise inn til byen for å få tak i medisin som faren veit mora har gøymt vekk før dei reiste. Dermed startar ei spennande ferd inn mot byen dei forlot seks år tidlegare. Kva vil møte dei der?

Derfrå og ut har boka godt driv og høg spenning. Den er rett og slett vanskeleg å leggje frå seg.

Den yngste søstra, Fride, kan ikkje hugse noko frå livet utanfor bunkeren. Ho var berre ein baby då dei kom dit, så alt ho møter i verda utanfor er nytt og spennande. Dette skaper ein spennande dimensjon til reisa deira, der storesøstra må presentere henne for verda og prøve å skape bilder av korleis den var då det endå budde menneske der.

"Høsten" er ei ekte dystopisk bok. Vi kan lese om eit samfunn som har kollapsa totalt, og dei som overlever må kjempe om restane som er att. Den er dyster i stemninga, men dei to overlevande søstrene gir ikkje opp kampen for å berge seg og faren. Boka har spenning på både det ytre og det indre planet, og er vel verdt å lese!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar