tirsdag 15. mai 2012

På skuleveg - med ny blogg!

På veg til skulen køyrer eg for tida forbi ei blomstereng, full av sauer i dei fleste storleikar.


Helst er det lamma som er dei finaste, og det må seiast at det var dei som var grunnen til at eg i det heile stoppa for å ta desse bildene. Berre sjå:


Til dagleg er det "lamma" eg omgås, sjølv om dei kanskje ikkje ville sett pris på å bli kalla lam... På skulen er det aller mest born, og det er dei som er grunnen til at vi i det heile har skule!

Elevane mine veit at eg er glad i skulen. Eg er glad for det norske skulesystemet, som sikrar alle retten til utdanning. Elevane mine veit også at eg meinar skulen er eit av dei viktigaste fundamenta i eit fungerande demokrati, og i eit land som vil halde seg oppreist og sikre fridom og nokonlunde gode velferdsgoder til alle.

I skulen skjer det mykje positivt. Der er mykje læring, der er mykje arbeid og der er mykje nyskaping. I tillegg er der humor, gråt, dans, musikk, keisemd, venting, venting, venting..., friminutt! vennskap, glede, sinne, kultur... Eg kunne haldt på lenger, der er så mykje som skjer i skulen at det er umogleg å nemne alt. Og kva er grunnen til at det skjer mykje der? Jo, fordi der er mange menneske samla på ein plass!

I denne bloggen ynskjer eg å vise litt av det mangfaldige livet som finst på skulen. Det er ikkje ein offisiell blogg, det er skulekvardagen sett gjennom mine auger. Håpar eg kan komme med nokre glimt som kan vere til glede, oppmuntring og kanskje inspirasjon - for deg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar