søndag 13. januar 2019

Annette Münch: Drop out

Fem ungdomar møtast i eit musikkrom på skulen på kveldstid. To av dei har lov til å vere der. Dei to jentene øver til konserten dei skal spele i New York allereie neste dag. Dei tre andre, tre gutar, har iverksatt ein aksjon mot skulen. At dei møter folk i bygningen er ein strek i rekninga, og situasjonen vert snart eit psykologisk drama på liv og død.

Rundt skulen set politiet opp sperreband, og både journalistar, pårørande og nysgjerrige samlar seg der ute, i god avstand til skulen. Gutane har både våpen og sprengstoff, og to gissel som kanskje er deira einaste sjanse til å komme seg ut av situasjonen.

Medan forhandlingane med politiet pågår, får ungdomane vite stadig meir om kvarandre. Hemmelege sider vert avslørt, og skjulte motiv for å vere akkurat der denne kvelden kjem opp i dagen. Situasjonen er spent, og moglege utfall mange.

"Drop out" er ei spennande og actionfylt bok. Etter kvart som dramaet utfaldar seg, endrar forholdet mellom personane seg, og det er heilt umogleg å spå korleis det heile vil ende. Ein må rett og slett berre lese til siste side og finne det ut!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar