torsdag 17. mai 2012

Grunn til å feire!

I dag har Noreg hatt si eiga Grunnlov i 198 år. I snart to hundre år har vi altså hatt våre eigne lover, og stort sett styrt over landet vårt sjølv. Sjølv om vi var i union med Sverige dei første 91 åra, hadde vi vårt eige Storting og vår eiga regjering. Då vi i 1905 vart heilt frie, fekk vårt eige flagg og kunne sjå på oss sjølv som eit fritt og sjølvstendig land, var nok gleda stor!

Denne gleda kjenner eg litt på når eg går i 17.mai-toget. Vi har verkeleg grunn til å feire! For dei fleste er Noreg eit godt land å bu i, vi har gode velferdsordningar og endå har vi ikkje blitt ramma av den store krisa som rammar Europa.


17. maitoga er ein unik måte å feire fridomen på. I mange land er nasjonaldagsfeiringa prega av militærparadar, våpenframvisning og taktfaste føter i gatene. Slik er det heldigvis ikkje her! Vi har riktignok korps med stortromme og marsjar, men musikken akkompagnerer ikkje marsjerande soldatar. Det er borna som er i sentrum, vi syng med på songane og ytterst få går i takt eller slutta orden. Det er herleg! Våpen har ingenting med den norske nasjonaldagen å gjere, og slik håpar eg det fortset også i framtida.

Av den grunn er eg glad når eg ser at ungdommane våre stiller opp og er med og går i toget. Det er dei som skal leggje grunnlaget for det norske samfunnet i framtida, og då er det bra at dei får med seg den kjensla av nasjonalt fellesskap og barnleg fridomsglede som pregar dagen.

Samtidig håpar eg dei hugsar at sjølv om Noreg er eit flott land, og vi er stolte av flagget vårt og tradisjonane våre, så er ikkje Noreg det einaste landet i verda, og nordmenn er ikkje dei einaste menneska på jorda. Vi er ein del av noko større, og vi har ansvar for å ta vare på meir enn berre våre eigne fjell og fjordar. På ein dag som dette går tankane mine ofte til dei menneska som i dag er i krig, eller som lir på grunn av maktovergrep og feilslått politikk.

Fridomen vår er ikkje sjølvsagt, så takk til dykk ungdomar som stilte opp og var med og feira i dei ulike 17.mai-toga i Suldal!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar