onsdag 23. mai 2012

Utetime

Elevane er, naturleg nok, opptekne av det fine véret og ynskjer å få vere ute i timane. Som regel lar det seg ikkje gjere, av reint praktiske grunnar. Ikkje alt arbeid lar seg utføre ute. I alle fall ikkje effektivt og hensiktsmessig... Men av og til passar det å gå ut, og då er det herleg å kunne sitje i solskinnet samtidig som ein jobbar!

I dag hadde vi to timar med kunst og handverk, og vi held på med arbeid som lett kan takast med ut. Som for eksempel spikking:


Halve klassen heldt på med dette. Den andre halvparten teiknar perspektivteikningar av bygningar (Tredimensjonale teikningar med to forsvinningspunkt)

Det var kjekt å gå rundt og sjå kva dei fekk til, av både teikningar og figurar!


Ikkje alle sette like stor pris på ein lærar som gjekk rundt og tok bilder:


(I alle fall tilsynelatande...)


Og viss nokon trur at det er berre elevane som set pris på å vere ute, tek dei feil. Det er deilig å kunne sitje ute i sommartemperaturen, og det er veldig hyggeleg å kunne glede elevane.

Medan vi sat ute og jobba, dukka det opp også andre klassar:


Vi var visst ikkje dei einaste som benytta oss av finvéret... Og fortset det på same måten, er det jo mogleg at det innimellom kan vere aktuelt med utetimar. Viss det passar med det vi skal lære...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar