onsdag 30. mai 2012

Kampen mot urettferda

Urettferd og kampen mot denne er tema for tentamen i 8. klasse om eit par dagar. Ein liten kikk i avisene viser fort at dette er eit tema det er viktig å lære litt om. Seinast i går las eg ein artikkel om jødehat. Ein ny studie har avdekka at det er ganske utbreitt med jødehat i Noreg, også i dag. Heile 12,5 % av dei spurte har utprega fordommar mot jødar!

Studien viser også at det først og fremst er hos menn, eldre og dei med låg utdanning at slike haldningar får slå rot. Det var særleg det med låg utdanning eg beit meg merke i no, og eg har tidlegare lest om andre studiar der det med låg utdanning er ein viktig faktor for framandfrykt eller fordommar mot andre. Grunnen er ganske enkel: Fordommar har sitt utspring først og fremst i kunnskapsløyse.

Skal ein få bukt med jødehat, må folk altså lære meir om jødane si historie, og kva det vil seie å vere jøde. Og aller best hadde det sjølvsagt vore å kjent nokon som tilhøyrer religionen, det er den mest effektive måten å bekjempe fordommar på!

Det er helst eldre som er prega av desse fordommane. Unge har som regel eit meir ope sinn, og ein av grunnane til dette er den undervisninga dei får på skulen. Det ein kan mykje om, fryktar ein mindre.

Eg syns det er flott å setje fokus på dette med framandfrykt, difor er det ypperleg at tema for tentamen i vår er nettopp kampen mot urettferd. Det å døme nokon utan å kjenne dei, er ei tvers gjennom urettferdig handling!

I tekstheftet står dette diktet, som handlar om blant framandfrykt:

Svarte lam

To svarte lam,
seier soga,
møttest i aude hei
båe vart livande redde
og rømde i kvar si lei,
båe sprang heimatt til flokken
av kvite
med fælsleg fart
og ropa: I dag eg møtte
eit lam som var beka-svart.

(Halvor J. Sandsdalen)

Vi i skulen gjer det beste vi kan for å bygge ned framandfrykta, og auke kunnskapen om andre religionar og tankesett. Som vi kan lese om i avisene er ikkje kampen mot fordommar og urettferd over, men det er ikkje i den norske skulen dei unge skal lære slike haldningar, i alle fall!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar