torsdag 1. desember 2016

Leste bøker: November 2016

Då har november reist og lukka døra etter seg, og det er tid for å summere opp leselista! Også denne månaden er barne- og ungdomsbøkene i fleirtal. Desse har skrive eigne omtalar om allereie, og du kan finne omtalane ved å klikke på titlane lenger ned i dette innlegget. Utanom barnebøkene har eg lest desse bøkene:

 Elena Ferrante: Historia om det tapte barnet

Dette er fjerde og siste bok i "Napoli-kvartetten", og hovudpersonane Elena og Lila er no godt vaksne. Elena flyttar tilbake til Napoli for å bu nærare Nino, men ting vert ikkje heilt slik ho hadde tenkt.

Lila har blitt ei verkeleg utfordring for mafiabrødrene Solara, og i bydelen kan ein no ane ei viss splitting; dei som held seg til Solara-brørne, og dei som satsar på at Lila skal ordne opp. Så spørs det berre om ho har makt nok til å stå imot.

Parallelt med Lila sin kamp, slår Elena seg opp som forfattar, og oppdagar at det er både fordelar og ulempar ved å vere ein person med status i bydelen.

Som tittelen indikerar, vert det tøffe tak i denne boka. Og mot slutten nærmar vi oss punktet der prologen i bok nummer ein starta, og det store spørsmålet er (og som eg sjølvsagt ikkje skal røpe her) om vi får svar på kor Lila har blitt av...

Diktantologi: Ren snø

I denne boka kan vi finne ei samling med dikt og småtekstar med utgangspunkt i den norske vinteren. Somme av tekstane er klassiske og kjente, og andre er ganske nyskrivne. Blant anna kan vi lese fleire dikt frå pennen til Esther Moe!
Inger Wold Lund: Ingenting skjedde

Også dette er ei diktbok, og inneheld ei rekke glimt inn i kvardagssituasjonar og samtalar. Viss eg les tekstane enkeltståande, får eg ikkje så mykje ut av dei, men samla utgjer dei ein heilskap og teiknar eit variert og innhaldsrikt bilde av eg-personen.

Som tittelen indikerer, er det ikkje storslåtte og markerte hendingar som vert omtala her. Det er dei tinga som berre skjer på vanlege dagar, og som ein ellers går raskt forbi og gløymer. Forfattaren har klart å få noko fint ut av desse ubetydelege hendingane!

Utanom desse, har det som sagt blitt lest ein del barne- og ungdomsbøker. Viss du trykkjer på lenkjene under bildene, vert du leia vidare til omtalar av dei enkelte bøkene:


Rune Belsvik: Verdas søtaste turist
Fabrizio Silei: Rosas buss
Tone Almhjell: Maretorn


Erna Osland: Hør! 21 forteljingar om Eli
Bente Bratlund: Fly, Thea! Fly!
Hilde Myklebust: Bjørkebokstavar

Ida Jackson: Danielle   
Veronika Erstad: Kattejenta    
Kari Smeland: Familien Kråkestup
Roald Dahl: Vemmelege versIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar