lørdag 17. desember 2016

Per Olav Kaldestad: Når morgonfrosken syng

Denne diktsamlinga kom ut i 2004, og inneheld både utforskande og glade dikt for born/ungdom. Forfattaren skriv dei fleste dikta på rim, og tek opp eit ganske vidt spekter av tema. Likevel er det nok det mellommenneskelege som står i fokus - dikt om å vere vener, finne tilhøyrsle og om kjærleik.

Eit dikt frå boka:

Eg lurer på kva du tenkjer

Eg lurer på kva du tenkjer
når munnen din seier hei.
Det lyser i augo dine,
men kva er det bakom dei?

Eg lurer på kva du tenkjer
når munnen din teier still
og augo dine blir mørke
speglar i kvar pupill

Eg lurer på kva du tenkjer
når munnen din går og går,
det glimtar i augo dine
og vippene slår og slår.

Eg lurer på kva du tenkjer.
Og du lurer sikkert på meg -
korfor eg står her stille
og berre stirrer på deg.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar