onsdag 28. desember 2016

Tyra Teodora Tronstad: Mørket kommer innenfra

I denne spennande dystopien er det Linnea og Max som er hovudpersonane. Dei går inn i historia med kvart sitt utgangspunkt; Linnea ventar på at mora skal kome heim frå jobb, medan Max sit fordjupa i skulebøkene og har ikkje fått med seg så mykje av det som skjer utanfor huset. Rundt dei held byen dei bur i på å kollapse, og det er kriminelle gjengar som har teke kontroll over gatene.

Dei to hovudpersonane vert ført inn i mange dramatiske og grusame hendingar, og dei vert nøydde til å ta fleire vanskelege avgjerdsler sjølve også.

Som tittelen på boka hintar om, er dette ei bok som handlar om det mørke i mennesket. Dette mørket kjem innanfrå, og det er ikkje så lett å skilje mellom gode og vonde menneske. Og kanskje finst ikkje dette skiljet i det heile. Linnea og Max kan til slutt berre stole på seg sjølv, og dei må ta kontroll over eigne liv.

Boka er velskriven og forfattaren skildrar dei dramatiske dagane rundt bykollapsen på ein nær og spennande måte. Det grusame i menneska ligg og vaker like under overflata heile vegen, og historia tek stadig nye, uventa vendingar.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar