mandag 28. november 2016

Ida Jackson: Danielle

Det er ei sterk historie som vert fortalt i denne ferske ungdomsboka. Danielle er 16 år, og bur saman med ei mor som ikkje alltid klarar å ta lure val. Ho har som regel måtte klare seg sjølv, og har ein draum om å kunne lage kunst som betyr noko.

På Oslo Katedralskole, der Danielle no går førsteåret, vert ho kjent med Pia og William, og friskar opp att kontakten med den gamle veninna Ellinor. Saman prøver dei å ordne opp i problema som Danielle har rota seg opp i. Ho har nemleg fått den litt eldre eks-kjærasten på nakken, og mora gjer lite for å ordne opp.

Boka er rå, både når det kjem til handlinga, språket og presentasjonen av ei av samfunnets skuggesider. Miljøet er temmeleg langt frå noko eg sjølv kjenner til, og forhåpentlegvis langt frå dei fleste ungdomar sin kvardag også. Men det er ganske sikkert at det finst ungdom i liknande situasjonar, og denne boka kan bidra til auka innsikt i dette.

Boka passar best for dei som ikkje fryktar ein miks av kunst, seksualitet, politikk og dysfunksjonelle familiar.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar