mandag 7. november 2016

Erna Osland: Hør! 21 forteljingar om Eli

Erna Osland er, etter mi meining, ein av dei beste barnebokforfattarane i dag. Ho kjem stadig ut med aktuelle bøker i mange ulike sjangrar.

Denne boka kom ut for nokre år sidan, og inneheld 21 forteljingar om ei jente som heiter Eli. I kvar forteljing spelar lydar ei viktig rolle. Lydane er ein del av Eli sin kvardag, og lesarane, som ut frå tematikken kan tenkjast å gå i 1.- 4. klasse, vil kjenne lydane att frå sin eigen kvardag. Vi møter Eli i mange ulike situasjonar, og her er både latter og gråt, undring, plagsame storebrør og skumle jenter på skulevegen.

Skrifta i boka er enkel, med korte linjer og setningar, og kvar forteljing er ganske kort. Difor eignar denne boka seg godt for unge lesarar som ikkje klarar lange tekstar. Den eignar seg også svært godt til høgtlesing for same målgruppe!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar