søndag 6. november 2016

Tone Almhjell: Maretorn

Til alle dei som las Vindeltorn, og skulle ynskje den var ein del av ein serie: Her kjem oppfølgjaren!

I den første boka vart vi kjent med Lin, som akkurat hadde flytta til ein ny by og vekk frå barndomsvenen Niklas. I den frittståande oppfølgjaren Maretorn er det Niklas som er hovudperson. Det er no sju år sidan mora døydde, og både Niklas og onkelen har tidvis vore plaga av sterke mareritt etter dette.

Ein dag møter Niklas eit grønøygd monster i skogen, og det er tydeleg at det er ute etter å ta han. På flukta vekk, møter han ei gaupe han har møtt før. Det nye er no at gaupa kan snakke med han!

Dette er berre starten på eit fantastisk eventyr, som både inneber trolljakt, fuglar i bur, ei drukningsulukke, svarte roser og ein vindeltorn som sviktar oppgåva si totalt. Spørsmålet er om Niklas klarar å rydde opp i farene som trugar, og samtidig få svar på alle spørsmåla han ber på om mora. Og det viktigaste spørsmålet han vil ha svar på: Kvifor ville ikkje mora møte han då ho skulle døy, og kalla seg sjølv for ein Maretorn?

Boka er like spennande som Vindeltorn, og også her er det flytande grenser mellom fantasi og røyndom. Og på lik linje med Lin, må også Niklas løyse eit oppdrag som verkar meir enn umogleg.

Historia passar for alle som likar fantasy, og kanskje aller best for aldersgruppa 10-14 år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar