onsdag 2. november 2016

Rune Belsvik: Verdas søtaste turist

Verdas søtaste turist er den tredje boka om det vesle samfunnet Bløygen. Mange av innbyggarane har vore ute i den store verda og handla inn naudsynte ting. Blant anna har det no kome einvegs rulletrapp i butikken, og det er sett opp ein ny lyktestolpe.

Bidger har observert ein far og ein son, og no går han rundt med eit hemmeleg ynskje om å bli far sjølv. Problemet er berre at han ikkje veit korleis det skal gå til. Då er det berre ein ting å gjere; Han må søkje råd i Trøbbelkiosken. Dessverre veit heller ikkje Bøttefanten korleis ein vert far, men heldigvis finn han ei bok med gode råd om emnet...

Det store temaet i denne boka er sex og seksualitet, og på den sedvanlege naivistiske og undrande måten får forfattaren sagt mykje klokt om temaet. Boka kan eigentleg brukast som ei "lærebok" i seksualitet, og burde blitt lest av alle elevar på mellomsteget. Her vert det teke opp både kva som er greitt og kva som ikkje er greitt, og mange ulike tankar og innfallsvinklar til temaet.

Det er mykje humor i boka, men under humoren ligg det eit djupt alvor. Dette er ei bok som bør lesast!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar