onsdag 8. februar 2017

Super-sterk, -smart og -rask!

Dette er tre heilt nye og lettleste faktabøker for unge lesarar! Bøkene er på nivå tre i leseland-serien, det vil seie at dei er for lesarar som byrjar å lese litt større tekstmengder. Kvar side inneheld 3-5 setningar, i tillegg til ein del snakkebobler som supplerer teksten. Bøkene har artige og gode illustrasjonar, og framsidene ser slik ut:

Tekstoppbygginga er variert og lett å fylje med på. Bøkene legg vekt på at det er ulike måtar å vere både rask, smart og sterk på. Det er altså ikkje lettleste kopiar av Guinness rekordbok, men bøker som gir både fakta og kan hjelpe borna til å tenkje litt vidare og lenger. Det er nemleg ikkje alltid ein fordel å vere veldig sterk, og det finst mange måtar å vere rask på. Og om ein er smart når det gjeld tal eller oppfinningar, kan ein annan vere smart når det kjem til å tolke andre sine kjensler!

På den måten gir bøkene også ein utvida horisont når det gjeld å setje pris på ulikskapar og ikkje berre heie på dei som står øverst på sigerspallen.

I bokhylla for gode og lettleste faktabøker for ferske lesarar står det dessverre ikkje så mange bøker endå, men desse nye leselandbøkene er med og bøter på det. Måtte det komme fleire!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar