mandag 6. februar 2017

Iben Akerlie: Lars er lol

"Lars er lol" er ei både morsom, sår og alvorleg bok. Vi vert godt kjent med Amanda, ei jente som helst vil vere anonym og slett ikkje innblanda i det som skjer. No skal elevane i klassen endeleg få tildelt fadderbarn frå 1. klasse, men læraren har andre planar for Amanda. Ho vert fadder for Lars, som er ein ny gut i klassen. Lars har Downs syndrom, og Amanda veit ikkje heilt korleis ho skal forholde seg til dette.

Amanda prøvar så godt ho kan å både vere ven med Lars, samtidig som ho vil liggje lågt og umerka i terrenget. Ein dag gjer ho ei  frykteleg oppdaging, og vert stilt på val. Ho vert tvungen ut av sin nøytrale posisjon, og opplever at kvardagen plutseleg ikkje er så enkel...

Det er ei fin forteljing som vert fortalt, og den seier mykje viktig om både mobbing, å svikte venene, det å vere seg sjølv og det å tore å stå opp for det ein meinar er rett. Og sjølvsagt er det også ein god porsjon kjærleik og avstandsforelsking med i biletet også...


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar