mandag 13. februar 2017

Sabaa Tahir: En glo i asken

Dette er første boka i ein ny fantasy-serie, og Sabaa Tahir si debutbok. Viss ho klarar å fylgje opp dei neste bøkene på same nivå, er dette eit forfattarskap eg ser fram til å fylje!

En glo i asken er ei ganske rå og brutal bok. Her er mykje smerte og død, og bakteppet er ein militær diktaturstat der dei sivile innbyggarane vert haldne nede med jernhand. Vi vert ekstra godt kjent med to ungdomar i storbyen Serra, der også militærskulen Svarttind ligg. Elevane ved denne skulen vert plukka ut når dei er seks år gamle, og går gjennom 14 år med beinhard disiplin og undervisning før dei vert uteksaminerte. Ikkje alle overlever opphaldet ved skulen. Her møter vi Elias, som snart skal forlate skulen. Han legg planar for livet vidare, men ei plutseleg innblanding frå uventa hald snur om på alt han har tenkt.

I byen bur Laia saman med broren og besteforeldrene. Ein dag vert dei utsett for eit raid frå militærmakta, og broren vert sett i fengsel. Laia inngår avtale med motstandsrørsla, der ho skal vere spion for dei mot at dei hjelper broren laus. Dermed kryssar Elias og Laia sine vegar, og begge vert, på kvar sin måte, i tvil om kven dei kan stole på og kva som eigentleg er sanninga av det dei opplever og høyrer.

Plottet i boka er spennande og uforutsigbart, og det skjer stadig noko som gjer at føresetnadane for handlinga endrar seg. Stadig får vi sjå nye sider ved personane som er med, og ein kan begynne å lure på kven som er ond og kven som eigentleg er god. Og om det i det heile er mogleg å skilje mellom desse.

Boka har mykje av råskapen og det diktaturiske systemet frå Hunger Games-trilogien, mykje av det smarte plottet og dei overnaturlege herskarane som pregar End Game-bøkene og mykje av filosoferinga rundt kven som eigentleg er dei gode som vi finn i Ravneringene-trilogien. Er du glad i desse historiene, og i fantasy generelt, vil du ganske sikkert like også denne nye serien!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar