torsdag 2. oktober 2014

Foto valfag: Leik

Tysdag var temaet "leik" for valfagsgruppa. Dei skulle ut og ta bilete som kunne ha tittelen leik. Her er ei type løysing: Bilete av leikeapparat. Skulen har i løpet av det siste året fått mange nye leikeapparat, sett opp av foreldre på dugnad.


Her er starten på ei rekke leikeapparat som til saman kan brukast som ei slags hinderløype:


Eksempel på bilderedigering, med eit bilete der dei siste apparata i rekka var i fokus. Auka kontrastar, og sepia:


Eg må også ta med eit bilde litt utanom tema. Hausten har mykje flott å by på, også i skulegarden!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar