mandag 13. mars 2017

Marit Kaldhol: Z for sorry

Det er ikkje alltid å så lett å vekse opp, og skulle stå på eigne bein. Susan er ferdig på ungdomsskulen, og flyttar til byen for å gå på danselinja på vidaregåande. Ho vil så gjerne fri seg frå fortida, men fortida fylgjer etter henne, og det er ikkje sikkert at ein ny start = ein god start.

Vi fyljer Susan gjennom den første hausten i byen, gjennom to parallelle forteljingar. Den eine forteljinga er lagt til ein dag på sjukehuset eit stykke ut på hausten, og den andre forteljinga fyljer henne gjennom møtet med klassen og korleis ho opplever desse vekene i byen.

Heile vegen får vi glimt tilbake i tid, og vi får gradvis vite kvifor Susan så gjerne vil vekk.

Marit Kaldhol har skrive endå ei god ungdomsbok, med fokus på eit viktig og sårt tema. Det er nok mange som kan kjenne seg att i i alle fall delar av boka!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar