fredag 6. januar 2017

Lars Mæhle: Skoddefyrstens hevn

Lars Mæhle har skrive mange gode bøker for både barn og ungdom, og i denne nye krimserien rettar han seg tydeleg mot aldersgruppa 10-12 år.

Siri og Max er gode vener, og sjølvsagt, som det høver seg i denne typen bøker, rake motsetningar. Siri er høg, rask og impulsiv, medan Max er låg, litt sein i snuen og grueleg smart. Dei har altså ikkje så mykje til felles, bortsett frå interessa for etterforskning og ei eiga evne til å hamne midt oppe i trøbbel...

I boka "Skoddefyrstens hevn" skjer det to kriminelle handlingar i den vesle byen Heimvik, og mistanken vert ganske fort retta mot den litt mystiske personen Skoddefyrsten. Han plar helst luske rundt for seg sjølv, og trivst best ute i tåka. Han er også den einaste kjende rusmisbrukaren i Heimvik, og er slett ikkje så lett å få tak i.

Lensmannen, som også er Siri sin bestefar, er av det heller forsiktige og beint fram pysete slaget, og må etter kvart lite på at Siri og Max kan hjelpe han med å løyse saka.

Historia er godt komponert, og avslutninga er både overraskande og actionfylt. Tittelen på boka lovar spenning, og målgruppa vil truleg oppleve denne boka som både morosam og spennande. Det er særleg dynamikken mellom Siri, Max og lensmannen som skaper artige situasjonar, godt krydra av innfalla til den heller sidrumpa og sure onkelen til Max, røyrleggjaren Frank Jenssen.

Forhåpentlegvis vil det kome fleire bøker om krimteamet frå Heimvik!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar