onsdag 17. oktober 2018

Linn Skåber/Lisa Aisato: Til ungdommen

"Til ungdommen" er eit djupdykk inn i ungdomslivet, og både tekstforfattar Linn Skåber og illustratør Lisa Aisato treff spikeren på hovudet - gong på gong. Her er såre og triste tekstar om både tap, einsemd og mørke tankar. Her er glade tekstar, morsomme tekstar og underfundige tekstar. Og her er teikningar som samspelar med tekstane og gir eit totalt sett vakkert inntrykk!

Forfattaren skriv i innleiinga at ho har hatt mange samtalar med ungdom i forarbeidet til boka, og at desse samtalane på ulike måtar pregar tekstane. Det er tydeleg at ho har brukt råmaterialet godt, for boka er spekka med tekstar som tek ungdomstida på alvor, og som eg trur speglar ungdom sine tankar og kjensler godt.

Boka er eit funn, både for ungdom, som ganske sikkert kan kjenne seg att i mange av tekstane, og for vaksne, som ganske sikkert kan kjenne att si eiga ungdomsstid. Den er også eit funn for dramainteresserte ungdomar, som i denne boka har fått ei rekke med monologar som kan framførast på ei scene.

Tema i tekstane er varierte, og dekker mange sider ved livet til ein ungdom, som ironisering over vaksne sine bekymringar, forelsking, kroppspress, framtidsdraumar, venskap, sjukdom, sorg, tru og prestasjonspress. Det er heller ikkje noko minus at mange av tekstane avsluttar med ein punchline som set resten av teksten i heilt nytt lys! Eg vart både glad, litt vemodig og litt trist då eg las boka, og meinar den trygt kan lesast av alle ungdomar og alle vaksne som møter ungdomar i ulike samanhengar. Risikoen for auka forståing er stor! Personleg kjem eg til å bruke ein del av tekstane i undervisninga på ungdomsskulen, både når det gjeld psykisk helse og i norskfaget - som eit tips til andre lærarar!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar