mandag 10. november 2014

Selma & Louise - Camilla Otterlei

I boka "Selma & Louise" møter vi kusinene Hildegard og Selma, som på kvar sin måte kjenner seg litt utanfor. Saman utfordrar dei mødrene sine, og legg ut på ein road trip for å ordne opp i alvorlege problem. Turen vert ikkje heilt som dei har planlagt.

Dette er ei ganske kort og lettlest ungdomsbok, der den indre reisa hos hovudpersonane er vel så spennande som den ytre. Jentene er også prega av ungdommeleg impulsivitet, og er ikkje så opptekne av å dobbeltsjekke fakta før dei handlar. Dermed går ting litt over styr.

Språket er tidvis litt røft.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar