tirsdag 6. november 2012

Kunst med bodskap

Det er eit par veker sidan tv-aksjonen, der ungdomsskuleelevane samla inn godt over 43 000 kroner til Amnesty International.  I forkant av aksjonen jobba 9B med temaet menneskerettar i kunst og handverk, og eg tykkjer resultata vart gode og tankevekkjande. I monteren ved inngangspartiet kan ein sjå desse kunstverka utstilt:Eg likar kunst med bodskap!

Det er stort sannsyn for at det ikkje går ein heil månad før neste blogginnlegg. Berre som ein advarsel...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar