onsdag 5. september 2012

Bilderas frå Foldøy

Dei to siste døgna har Tone, Brit-Ingunn og eg vore på Foldøy med denne flotte gjengen:


Leirskulen er eit relativt lite hus, men det var akkurat passe plass for 28 elevar og 2-3 lærarar. Her står vi utanfor og ventar på å komme i gang med naturfagarbeidet.


Nokon er meir klar enn andre...


Og nokon brukar ventetida på fotografering. Det vart nok teke mange blinkskot desse to dagane!


Så kunne vi endeleg leggje i veg:Det er eksepsjonelt fin natur der ute!

Her er dei to pakkesla våre, som meldte seg frivillig til å trille tralla på alle turane våre. Dei utførte jobben med 20 i stil!


 Målet for den første utflukta vår: Breivika: Elevane sette i gong med arbeidet med det same vi kom fram:


Målet med arbeidet i fjøra var å kartleggje dyre- og plantelivet, både i fjøresona, i strandenga og på dyrka mark rett innanfor. 


Vi skulle også sjå på fuglelivet, og speida ivrig etter teikn på flygande liv:Den eine oppgåva gjekk ut på å kartleggje spor etter menneske i strandsona. Ein spasertur langs ei vestvend strand gav gode resultat (eller nedslåande, alt ettersom kva synsvinkel ein ser det frå...) Her var mykje skrot og søppel som hadde drive i land!


Eit fint tre:


Ein liten test (utanom opplegget...): Er drivveden morken?


Testresultat: 


Jepp!

Blåknapp


Utkikksplassen vår etter fuglar låg høgt i terrenget, og vi hadde godt overblikk der oppe frå!Til slutt hadde vi funne ut det som var mogleg for oss å finne ut, og gjekk vegen tilbake til skulen for å ete middag:


På menyen: Taco!


Det vart ein god del 'mellomtid'/ventetid på leirskulen, og elevane hadde god tid til å vere sosiale og ha det kjekt saman. Dei fleste sov oppe på loftet, og ein gjeng sov nede på eit rom i kjellaren. Vi trur elevane var fornøgde med sovesituasjonen (ut frå dei signala vi fanga opp...).

Om kvelden hadde vi ein times tid med leik i lag. Elevane kjenner kvarandre godt, og dei fleste (inkludert oss lærarane) syntes det var kjekt å leike saman. Her har vi stein-saks-papir-cup:


Vi fortsette med ein 'grupperingsleik' og leiken "smil viss du elskar meg". Denne er jo litt pinlig, men alle turde vere med. Det er i slike situasjonar ein ser korleis gruppa fungerar saman, og det er tydeleg at klasse 9A består av elevar som inkluderer dei andre og torer å gi av seg sjølv! Det var kjekt å sjå!

Etter at vi avslutta fellesøkta, valte dei fleste å fortsette å leike i stua. Men no var det blunkeleiken det gjekk i:


I dag tidleg, etter frukost, kom tida for å rydde og vaske etter oss:Ikkje alle 28 kunne vaske på ein gong, og nokon var tidleg ferdige med sine oppgåver. Då var det godt at det var opphaldsvér, og vi hadde hagen å fordrive tida i!


 Rett før ballen treff:


Og akkurat når ballen sneiar ryggen... Snakk om flaks!


Nokon begynner å bli litt leie av å vente..:


Ved Otrahola:
Takk for ein fin tur, undersåttar! De er ein herleg gjeng, og kjekke å reise på tur med!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar