søndag 15. desember 2019

Janne S. Dangsholt: Winter i verdens rikeste land

Dette er den andre boka i serien om Ingrid Winter, og fortset med den same lune humoren som i bok ein.

Ingrid er forelesar ved universitetet, men får klagar frå studentane. Dei meinar ho gjer det for vanskeleg, så leiinga bestemmer at ho må få pedagogisk oppfølging. På heimebane er heller ikkje alt heilt greitt. Huset må pussast opp, så dei må skrinlegge dei store sommarferieplanane. Heldigvis får dei hjelp av ein driftig nabo, men etter at panelet på den eine veggen er borte, og dei har laga eit stort hol i taket, har han plutseleg ikkje tid til å vere med lenger.

Dette er to av mange snodige situasjonar Ingrid Winter kjem bort i, og med stødig penn og humoristiske vendingar leier Janne Drangsholt oss gjennom familien Winter sin kaotiske kvardag.

Bør lesast!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar