tirsdag 13. desember 2016

Marit Kaldhol: Zweet

Den lokale fabrikken har ein svær gasslekkasje, og området rundt vert evakuert. Der ligg blant anna den lokale ungdomsskulen, og elevane vert køyrde vekk i buss. Alle, med unntak av Lill Miriam. Ho spring i stikk motsett retning, og har laga seg sin eigen versjon av det som hender. Ho låser seg inne på sin hemmelege gøymeplass, og det vert sendt ut leitemannskap for å finne henne.

Susan ber på ein tung hemmelegheit, og prøver å takle krisa på sin eigen måte. Ho må bestemme seg for om ho skal seie det ho veit. Kanskje kan det berge Lill Miriam.

Den tredje hovudpersonen i boka heiter Ruben, og er halvt cubansk. Han har ikkje heilt innpass i gutegjengen, og har det siste året vorte god ven med Lill Miriam. Han er kanskje den einaste som veit korleis ho tenkjer, og han er bekymra.

Denne boka tek opp to viktige tema; Korleis vi menneske møter og behandlar dei som er annleis enn oss sjølve, og korleis menneska sitt jag etter større avlingar er som å sage over greina vi sit på. For denne boka handlar også om bier, og den krisa vi er i ferd med å oppleve i verda. Det er nemleg fleire og fleire biekoloniar som kollapsar, og utan biene kan vi ikkje produsere mat.

Dette er ei viktig ungdomsbok, og den bør lesast!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar