fredag 16. desember 2016

Kenneth Steven: Løynde ting

I denne fine diktboka for born er det sansane og det å oppleve verda kring seg som står i sentrum. Dikta tek for seg nettopp det boktittelen seier: Løynde ting. Alle detaljane og tinga i kvardagen som vi kanskje ikkje legg merke til eller får med oss til vanleg.

Fleire av dikta handlar om dyr, og då dei dyra vi sjeldan ser; revar og rotter, svalar og edderkoppar, kvalar og flaggermus. Her er dikt om sølepyttar, kviskring, den vesle elva, frostmorgonar og ting vi kan sjå i mørket.

Boka er oversett til norsk av Per Olav Kaldestad.

Eit eksempel frå boka:

Hugs

Livet handlar om dei små tinga,
glimesteinar kring føtene.

Bli vekt av solskinet,
kirsebærangen om våren.

Gå inn i morgonskog etter kveik,
medan sola strålar på skrå frå himmelen.

Å mata raudstrupen i februarsnøen
og lytta til den lyse juvelklangen i songen.

Å følgja med når nokon kjem heim frå skulen
med ei hand full av kastanjer og ei lang forteljing.

Å lytta til den store ånda i vinden
i brytekamp med trea gjennom natta.

Å le når regnet piskar i store rørsler
og springa leande gjennom haustskurar.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar