søndag 4. desember 2016

Holly Black/Cassandra Clare: Kobberhansken

Dette er den andre boka i serien om Call, Aaron og Tamara. Dei tre ungdomane er elevare ved trollmannskulen Magisteriet. Dei er ferdige med det første året, og Call gledar seg til å starte opp att etter sommarferien. Ting vert likevel ikkje heilt som han hadde tenkt, og vennegjengen står igjen ovanfor store farar. Konfliktpunktet i denne boka er koparhansken, som vert forsøkt stelt frå Magisteriet, og Call mistenkjer at det er hans eigen far som står bak. Koparhansken er ein farleg gjenstand, og det er særleg Call og Aaron som er i fare om den kjem på villspor.

Vennene legg ut på ei farefull ferd for å stoppe faren til Call. Med seg i reisefylgjet får dei også den overlegne klassekameraten Jasper, og dei risikerer heile vegen at han skal velte planane deira.

Det eg likar aller best med Magisteriet-serien, er at konfliktene er like mykje på det indre planet som i det ytre. Call strevar med kunnskapen om kven han eigentleg er, og det er ikkje sjølvsagt at det er "dei onde" som står bak ondskapen. Menneska er samansette, akkurat som i det verkelege livet, og det er vanskeleg å skilje mellom kven som er venn på ekte og kven som latar som, og det er ikkje godt å vite kva som er den objektive sanninga. Etter denne andre boka sit eg att med eit endå meir komplekst bilde av dei ulike personlegdomane!

Boka passar godt for seint mellomsteg/ungdomsskule, og lesarar som er glade i Harry Potter, Drakeguten og Endgame trur eg vil like også denne serien!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar