onsdag 28. desember 2016

John Green/Maureen Johnson/Lauren Myracle: La det snø

Tre amerikanske forfattarar har gått saman om denne boka, og i kvar sine tre historier flettar dei liva til ein gjeng ungdomar rundt den nedsnødde byen Gracetown saman. Forfattarane har valt ulike innfallsvinklar til det som er boka sitt store tema, nemleg forelsking og kjærleik.

I den første boka køyrer eit tog seg fast i snøen utanfor byen, og ut av toget stig først Jubilee, som er på veg for å feire jul saman med besteforeldrene sine. Etter henne kjem 14 cheerleaders, og til slutt Jeb, ein lokal ungdom som er på veg heim for å ordne opp i kjærleikslivet sitt. Alle desse er innom Waffle House, og der startar forviklingane og dramatikken.

Gjennom dei tre historiene vert vi godt kjent med ungdomane, både dei som går av toget og dei lokale ungdomane som vert berørt av togstoppen. Gjennom heile boka lavar snøen ned, og det er mykje både venskap og hjerte/smerte.

I tillegg til å vere ei underhaldande og romantisk bok, syns eg forfattarane klarar å få sagt mykje om kva det vil seie å vere ein god kjærast og kva det vil seie å vere ein egosentrisk kjærast. Bodskapen i forteljingane er: Ikkje overfokuser på eigne problem. Still opp for venene dine. Still opp for kjærasten din. Ha eit blikk for andre sine kjensler, ikkje berre dine eigne osv. Her er det mykje bra å plukke med seg, altså!

Og så er det heller ikkje noko å seie på forteljestilen. Desse forfattarane kan kunsten å bygge opp og fortelje gode historier!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar