torsdag 10. november 2016

Hilde Myklebust: Bjørkebokstavar

Hilde Myklebust har her skrive ei flott diktbok for barn! Dikta handlar i særleg grad om leik i og utforsking av naturen, og kan eigne seg godt til bruk i både norsk- og naturfag-undervisninga på barneskulen.

Sentralt i boka er det store bjørketreet, og boka sin eg-person har eit nært forhold til dette. Sjølv om samlinga består av enkeltdikt, er der også ein litt skjult raud tråd, og forholdet mellom egpersonen og bjørka er slett ikkje statisk. Det syner seg særleg den morgonen ho/han vaknar opp og ser at vinden har velta stortreet... All annan skade på hus og hage bleiknar etter denne oppdaginga!

Eit par av mine favorittar frå samlinga:

Hengebjørk

Eg heng
etter ei hand
frå ei grein
Kjenner vinden
bølgje i trekrona
Eg er ei kongle
eller ein knopp

Mor ropar frå trappa:
No kjem du deg ned!
Men ho veit då vel
like godt som meg
at dette er ei hengebjørk


Kross på halsen

Mor har redde armar
Ho held meg sterkt inntil seg
og kviskrar venen min
venen min
det der gjer du aldri igjen

Eg blundar mot mor
Er så trøytt
Ho har så mjuke hender
som stryk meg over håret
Held ein kald klut
mot den store kulen i panna

Og eg lovar henne
kross på halsen
at neste gong eg klatrar
til topps
skal eg ikkje falle ned


Boka passar godt for aldersgruppa 7 - 12 år, og kan vere ein fin introduksjon til god lyrikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar