lørdag 7. januar 2017

Robert Louis Stevenson: Skatten på sjørøvarøya

Denne boka vart lånt og lest fleire gongar i løpet av barneskuleåra mine, og eg hugsar enno kjensla av spenning og fare. Sidan det er over 25 år sidan eg las den sist, hadde eg sjølvsagt gløymt mesteparten av handling. Eg frykta at det å ta den opp att no skulle vere som med Løland sin "bjednekniv", men å lese boka "Skatten på sjørøvarøya" var eit gledeleg gjensyn med ein gamal ven.

Namn som Jim Hawkins, Lange John Silver, Billy Bones, kaptein Flint og Ben Gunn vekkjer gode minner, og eg forstår godt at eg var fengsla av dramatikken og spenninga i boka.

Handlinga i boka faldar seg ut ein gong på 1700-talet, og Jim Hawkins får etter ein del dramatiske hendingar hand om skattekartet til sjølvaste kaptein Flint. Han legg ut på ein ekspedisjon organisert av den lokale godseigaren og doktoren i bygda, men det er fleire enn desse som er interesserte i den store skatten. Framme ved skatteøya viser det seg at ikkje alle i mannskapet på båten har same mål, og snart er flokken delt i to leirar. Det er ikkje lett å vite kven ein kan stole på og kven ein bør skygge unna, og kven vil til slutt stikke av med skatten? Sikkert er det i alle fall at slett ikkje alle som la ut på ekspedisjonen vil vende heim att...

Denne utgåva av boka er på nynorsk, og teksten er elegant formulert. Eg skulle ynskje denne utgåva var å få tak i min eigen barndom - det var nok langt frå så godt språk i boka eg leste i. All honnør til Samlaget som gir ut dei gode klassikarane i moderne nynorsk språkdrakt!

Har du ikkje lest "Skatten på sjørøvarøya" endå, har du ei spennande historie å glede deg til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar