søndag 15. januar 2017

Lise Forfang Grimnes: Blodskraft

Dette er fortsetjinga på historia om Minja som begynte i boka Kaoshjerte frå 2014. Minja er tilbake på Stovner, og strevar med å finne seg til rette i kvardagen att. Verst av alt er forholdet til venen Josef, som no har ein totalt ny personlegdom. Ho har vanskeleg for å nå inn til han, og då tanta Pari kjem på besøk, vender han ryggen til Minja og alt dei har felles.

Minja si verd rasar saman, og ho reiser tilbake til mormora i Åslia. Her prøver ho å finne ut kva som eigentleg skjer, og kven ho eigentleg er. Samtidig oppdagar ho at eit eller anna stort og ukjent truar under overflata. Det er nokon som er ute etter henne, men ho anar ikkje kven...

Bøkene om Minja er ei fantastisk blanding av gamal folketru, tradisjonell persisk forteljekunst, magi, fantasy og ungdomsliv på Stovner i Oslo. Personane er samansette, og den ukjente trusselen i boka kjem frå uventa hald.

Dette er ei spenningsbok som grip tak i deg, og det er vanskeleg å leggje boka frå seg før vendepunktet er nådd. Historia vert driven vidare av både spennande hendingar, nye opplysningar, personar som avslører nye sider og tankar som plutseleg fell på plass.

Passar godt for ungdom og vaksne som er glade i fantasy!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar