søndag 9. april 2017

Gro Dahle: Megzilla

Puberteten er ei forvirrande tid, og det er ikkje alltid så godt å vite kven ein er eller kven ein skal bli. I denne interessante og vakre boka tek Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus oss med på ei reise inn i denne usikre verda.

Hovudpersonen går gjennom fleire ulike fasar, og eg trur tenåringar som les boka vil kjenne seg att i mykje her. Kroppen endrar seg, tankane endrar seg, kjenslene endrar seg og det kjennes ut som ein mistar både seg sjølv og den verda ein kjenner. Det er mange spørsmål som dukkar opp, og mange av spørsmåla handlar om korleis ein er og korleis andre opplever ein. Sjølvsagt har også kjærleiken, både den lukkelege og den ulukkelege, fått sin tilmålte plass i historia.

Språket i boka er poetisk, og tekst og teikningar utfyller kvarandre. Dette er ei bok alle ungdomar tidleg i tenåra burde lese. Det kan vere at ein kjenner seg att, kjenner seg litt meir "normal" og kanskje får trua på at det heile truleg vil gå bra!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar