tirsdag 7. februar 2017

Visste du at....?

Samlaget har dei siste åra satsa stort på enkle lesebøker for dei yngste lesarane. "Leseland"-prosjektet inneheld bøker på fire ulike nivå, der nivå 1 er for dei som nettopp har knekt lesekoden og treng artige og gode bøker å øve på, og nivå 4 er for rimeleg sterke lesarar, med mykje tekst per side.

Nyleg kom det ut tre nye bøker på det første nivået. Dei ser slik ut:

Her i huset slo bøkene svært godt an. Sjuåringen har lest alle tre, og ganske mange av faktasetningane frå boka måtte lesast høgt. "Å, høyr her! Mamma! Pappa! Visste du at hesten kan...?" Treåringen høyrde på alle faktasetningane, og las etterpå gjennom bøkene ho også. Mykje av det som vart gjengitt då, må seiast å vere alternative fakta, men også ho likte bøkene godt!

Det er éin setning per side, og stor skrift. Bøkene passar difor særs godt til å bruke i dei lågaste klassestega.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar